top of page

Dysleksi og andre utfordringer med læring.

 

Det er mange utfordringer knyttet til konsentrasjon- og  lærevansker, motorisk utvikling og sosialt samspill. 

Les om Emma som ble kvitt matteangsten her:

https://hjernefabrikken.no/emma-ble-kvitt-matteangst-na-gjor-hun-dobbelt-opp-med-lekser-fordi-det-er-goy/ 

Hjelpen fikk hun via boken Hvordan fatte matte og oss ved senteret

Boken får du kjøpt her: https://hjernefabrikken.no/

 

Hva gir det beste grunnlaget for god læring?

MILJØ
LÆRING
PSYKE
KROPP

Kropp og læring: Motorikk, balanse, reflekser, sanser, ernæring m.m er viktig for god psykisk, sosial og intellektuell utvikling. Mange elever med lærvansker har utfordringer med dette. 

 

Psyke og læring: Hvordan kroppen fungerer, i tillegg til et godt psykososialt miljø, er viktig for god tilknytning og regulering i de tidlige barneårene. Dette har igjen stor betydning for læring og mange andre utviklingsområder.

Miljø og læring: Et godt miljø er en forutsetning for læring og mestring.

Hjem, barnehage og skole er viktige arenaer for barnets utvikling av selvfølelse og et godt selvbilde. Kvaliteten på omsorg, respekt og stimulering er viktig for trivsel, læring og positiv utvikling.

Logikk og læring: Kroppen må være et godt redskap for læring. Psyken og miljøet er av stor betydning for et godt fungerende og velorganisert sentralnervesystem. I tillegg er læring av grunnleggende begreper en forutsetning for utvikling av videre analytisk/logisk tenking.

Dette er spesielt viktig å ha i tankene når man jobber med elever som har forskjellige former for lærvansker

 

Ved Senter for Bedre Læring får du hjelp med å tilrettelegg for elever som har lærevansker. Vi tilbyr spesialundervisning, behandling og terapi knyttet til ulike lærevansker som lese- og skrivevansker, dysleksi, matematikkvansker, dyskalkuli og sosial-emosjonelle problemer.
 

Last ned artikkelen ”Hvorfor så vanskelig"

 

bottom of page