top of page

Elin Natås

 

Spesialpedagog

 

Tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

 

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Mine egne erfaringer med dysleksi og mange års erfaring som spesialpedagog har lært meg at det er viktig å finne mulige årsaker til utfordringene. Derfor starter jeg alltid med en konsultasjon hvor jeg bruker god tid sammen med den/de det gjelder. Da forklarer jeg også hvordan vi jobber og hvorfor. For å kunne gjøre en grundig og god jobb er det helt nødvendig å jobbe tverrfaglig for å få gode resultater.

 

Undervisningen består av systematisk begrepsundervisning i de grunnleggende begrepene etter Magne Nyborgs pedagogiske tilnærming, begrepsundervisningsmodellen.


I undervisningen bruker jeg ofte konkreter som begrepene knyttes til slik at elevene får fysiske erfaringer med det de skal lære. Med andre ord, det som skal læres blir begripelig. Etter at grunnlaget for all videre læring er lagt, starter en systematisk undervisning i norsk og matematikk.

Jeg legger også stor vekt på at alle latinske begreper får et meningsinnhold for eleven. Begrepene blir forklart og skrevet ned i elevenes personlige leksikon.

Jeg bruker materiell fra bl.a www.hjernefabrikken.no, 
www.inap.no, www.pedverket.no og www.getsmart.no

 

 

elin@senterbl.no
T: (47) 928 21 341

bottom of page