Kroppens betydning for læring.

 

 

KROPP:
Motorikk, balanse, reflekser, sanser, ernæring m.m er viktig for god psykisk, sosial og intellektuell utvikling.

 

 

 

Ved Senter for Bedre Læring får du hjelp til å tilrettelegge for læring. Vi tilbyr undervisning, behandling og terapi knyttet til ulike lærevansker og sosialemosjonelle utfordringer.
 

Les artikkelen ”Hvorfor så vanskelig” fra helsemagasinet VITENSKAP OG FORNUFT