Hvordan lære å tenke logisk?

 

LOGIKK:

Et godt fungerende og velorganisert sentralnervesystem henger sammen med kropp, psyke og miljø.
I tillegg er læring av grunnleggende begreper en forutsetning for utvikling av videre analytisk/logisk tenking.

 

 

 

Ved Senter for Bedre Læring får du hjelp til å tilrettelegge for læring. Vi tilbyr undervisning, behandling og terapi knyttet til ulike lærevansker og sosialemosjonelle utfordringer.
 

Les artikkelen ”Hvorfor så vanskelig” fra helsemagasinet VITENSKAP OG FORNUFT