top of page

Liv Berit C. Vold

 

- Førskolelærer med spesialpedagogikk

- Terapeut i Nevro-fysiologisk psykologi (INPP)

 

Erfaring:

20 års undervisningserfaring i barne-og ungdomskole, spesialskoler og barne-og ungdomspsykiatri (BUP)

Les mer om Liv Berit her!

livberit@senterbl.no
T: (47) 92 41 72 05

Marie Eines Seljebø

 

- Psykologspesialist og spesialpedagog.

- Terapeut i Nevro-fysiologisk psykologi (INPP)

 

Erfaring:

Mange års variert behandlingserfaring i PP-tjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og som privatpraktiserende psykolog.

Har også flere års undervisningserfaring fra ulike skoleslag. 

 

Les mer om Marie her!

 

 

marie@senterbl.no
T: (47) 90 67 67 46

Elin Natås

 

- Spesialpedagog

 

Tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Les mer om Elin her!

 

 

 

elin@senterbl.no
T: (47) 92 82 13 41

bottom of page