Undervisning

Spesialpedagog Elin Natås tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

 

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Undervisningen består i første omgang av systematisk begrepsundervisning i de grunnleggende begrepene. jeg jobber etter Magne Nyborgs pedagogiske tilnærming, begrepsundervisningsmodellen. Se www.inap.no

Når grunnlaget for analytisk tenking er lært starter undervisningen i norsk og matematikk.

 

 

Samarbeidet med Elin har vært livreddende for vårt barns utvikling av skolearbeidet og for vår relasjon til vårt barn. Hun har lært oss om begrepsundervisning. Fra å kjempe om lekser og skolearbeid har vi etter møtet med Elin ettermiddager fylt med latter og lek rundt læringen. I familien nå lærer barn og voksne nye ting hver dag. - Siv Alsén -


Les mer om Elin her: