top of page
HVF Alven Versjon-0-liten.jpeg

Senter for Bedre Læring tilbyr en tverrfaglig og systematisk forståelse for tiltak og trening  knyttet til utvikling, læring og trivsel.

Hvordan fatte:

- Matte: Enklere enn du tror

Hvordan fatte:

- Norsk, lesing, skriving

- Gjør det lett å skrive rett

Hvordan fatte:

- Årsaker til generelle lærevansker

- Årsaker til konsentrasjonsvansker

- Årsaker til manglende

   begrepsforståelse

- Systematisk begrepsundervisning

Kartlegging og trening av:

- Språk, sansefunksjoner og motorikk

- Fokus og konsentrasjon

- Sosiale eller emosjonelle vansker

- Sentrale hjernefunksjoner

- Nevrofeedback hjernetrening 

- QEEG Brain Mapping 

- IM Metronome trening 

20240208_152829 (002)_edited.jpg

Mestring og motivasjon gir det beste grunnlaget for god utvikling og læring i livets og skolens fag. 


MILJØ
LÆRING
MOTIVASJON
HJERNE KROPP  
image.png
image.png
bottom of page