top of page

Læring - mestring - motivasjon

Mestring og motivasjon gir det beste grunnlaget for god utvikling og læring i livets og skolens fag.

Vi tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

Vi jobber også med nevrofeedback hjernetrenings for økt konsetrasjon og fokus, bedre hukommelse og læring.

- begrepsforståelse 

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker


MILJØ
         LÆRING                        MOTIVSJON
HJERNE KROPP  
image.png
HVF Alven Versjon-0-liten.jpeg

Hvordan fatte matte er en revolusjonerende matteguide. Boken stikker hull på myten om at pugging er måten å bli god i matte på. Ved å heller rette opp i «grunnmuren» kan du hjelpe barnet å oppnå fantastisk fremgang.

Hvordan fatte norsk.jpg

Ta ordene i din makt og bli uavhengig av stavekontroller og andre hjelpere. Boken som viser deg hvor lett det er å skrive rett!

FB_IMG_1536350943936 (003)_edited.jpg
20240208_152829 (002)_edited.jpg

All læring foregår i hjernen, men informasjonen vi trenger for å kunne lære noe, får vi gjennom bruk av kropp og sanser.

 

Barn er på konstant oppdagelsesferd. De berører, lukter, smaker, hører og ser verden rundt seg. Kroppen og de kroppslige erfaringer danner dermed et fundament for all læring.

image.png

Hva er nevrofeedback?

Vi jobber med nevrofeedback hjernetrening for økt konsentrasjon og fokus, bedre hukommelse og læring. Også forskning innen ADHD, ADD, dysleksi, ved utfordringer med angst og som et tiltak for å regulere hjernen for bedre søvn. Også qEEG mapping.

Bøker

HVF Alven Versjon-0-liten.jpeg

Hvordan fatte matte

Hvordan fatte matte er en revolusjonerende matteguide. Boken stikker hull på myten om at pugging er måten å bli god i matte på. Ved å heller rette opp i «grunnmuren» kan du hjelpe barnet å oppnå fantastisk fremgang.

Hvordan fatte norsk.jpg

Hvordan fatte norsk

Ta ordene i din makt og bli uavhengig av stavekontroller og andre hjelpere. Boken som viser deg hvor lett det er å skrive rett!

20240208_152829 (002)_edited.jpg

Kroppen som fundament for læring

All læring foregår i hjernen, men informasjonen vi trenger for å kunne lære noe, får vi gjennom bruk av kropp og sanser. Barn er på konstant oppdagelsesferd. De berører, lukter, smaker, hører og ser verden rundt seg. Kroppen og de kroppslige erfaringer danner dermed et fundament for all læring.

default-iJWpXrEz-medium.jpg

Møkkalekser!

Møkkalekser! er en verktøykasse for deg som vi gi barnet ditt mer læringsglede.

  • Wix Facebook page
bottom of page