top of page

Elin Natås

 

Spesialpedagog

 

Tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

 

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Mine egne erfaringer med dysleksi og mange års erfaring som spesialpedagog har lært meg at det er viktig å finne mulige årsaker til utfordringene. Derfor starter jeg alltid med en konsultasjon hvor jeg bruker god tid sammen med den/de det gjelder. Da forklarer jeg også hvordan vi jobber og hvorfor. For å kunne gjøre en grundig og god jobb er det helt nødvendig å jobbe tverrfaglig for å få gode resultater.

 

Undervisningen består av systematisk begrepsundervisning i de grunnleggende begrepene etter Magne Nyborgs pedagogiske tilnærming, begrepsundervisningsmodellen. Jeg anbefaler en begrepstest før jeg starter undervisningen. På den måten vil undervisningen bli både mer målrettet og effektiv. Kontakt min kollega Solveig Nyborg for bestilling her: https://www.nyborgped.no/tolkning-grunnleggende-begrepstest/   


I undervisningen bruker jeg ofte konkreter som begrepene knyttes til slik at elevene får fysiske erfaringer med det de skal lære. Med andre ord, det som skal læres blir begripelig. Etter at grunnlaget for all videre læring er lagt, starter en systematisk undervisning i norsk og/eller matematikk.

 

Jeg legger også stor vekt på at alle latinske begreper oversettes til norsk slik at disse begrepene får et meningsinnhold for eleven. Dette er viktig i både i norsk- og i matematikkfaget. 

Fra Pia og psyken: https://radioplay.no/podcast/piaogpsyken/id-2026571/

 

Les om Emma som ble kvitt matteangsten her:

https://hjernefabrikken.no/emma-ble-kvitt-matteangst-na-gjor-hun-dobbelt-opp-med-lekser-fordi-det-er-goy/ 

Hjelpen fikk hun via boken Hvordan fatte matte og oss ved Senter for Bedre Læring.

Boken får du kjøpt her: https://hjernefabrikken.no/Jeg bruker materiell fra bl.a www.hjernefabrikken.nowww.inap.no, www.pedverket.no og www.getsmart.no

 

 

elin@senterbl.no
T: (47) 928 21 341

bottom of page