top of page
SenterBL-1_edited.jpg

Elin Natås

 

Spesialpedagog

Pedagogikk, spesialpedagogikk og kriminologi fra UiO

Og Nyborg pedagogikk ved INAP (Institutt for Anvendt Pedagogikk)

 

Tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

- begrepsforståelse 

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Mine egne erfaringer med dysleksi og mange års erfaring som spesialpedagog har lært meg at det er viktig å finne mulige årsaker til utfordringene. Derfor starter jeg alltid med en konsultasjon hvor jeg bruker god tid sammen med den/de det gjelder. Da forklarer jeg også hvordan vi jobber og hvorfor. For å kunne gjøre en grundig og god jobb er det helt nødvendig å jobbe tverrfaglig for å få gode resultater.

 

Undervisningen består av systematisk begrepsundervisning i de grunnleggende begrepene. Jeg underviser etter Magne Nyborgs pedagogiske tilnærming, begrepsundervisningsmodellen.

Før undervisningen starter anbefaler jeg en begrepstest slik at undervisningen blir både mer målrettet og effektiv.

Kontakt min kollega Solveig Nyborg for bestilling her: https://www.nyborgped.no/tolkning-grunnleggende-begrepstest/   


I undervisningen bruker jeg ofte konkreter som begrepene knyttes til slik at elevene får fysiske erfaringer med det de skal lære. Med andre ord, det som skal læres blir begripelig. Etter at grunnlaget for all videre læring er lagt, starter en systematisk undervisning i norsk og/eller matematikk og de grunnleggende begrepene integreres i fagene.

 

Jeg legger også stor vekt på at alle latinske begreper oversettes til norsk slik at de latinske ordene får et meningsinnhold for elever og foreldre.. Dette er viktig i både i norsk- og i matematikkfaget. 

Fra Pia og psyken: https://radioplay.no/podcast/piaogpsyken/id-2026571/

 

Les om Emma som ble kvitt matteangsten her:

https://hjernefabrikken.no/emma-ble-kvitt-matteangst-na-gjor-hun-dobbelt-opp-med-lekser-fordi-det-er-goy/ 

Hjelpen fikk hun via boken Hvordan fatte matte og oss ved Senter for Bedre Læring.

Boken får du kjøpt her: https://hjernefabrikken.no/Jeg bruker materiell fra bl.a www.hjernefabrikken.nowww.inap.no, www.pedverket.no og www.getsmart.no

 

 

elin@senterbl.no
T: (47) 928 21 341

  • Wix Facebook page
bottom of page