top of page

Liv Berit C Vold

 

Førskolelærer med spesialpedagogisk videreutdanning.
Terapeut i nevrofysiologisk psykologi og nevrofeedback.

 

Jeg har i mer enn 30 år arbeidet innenfor det spesialpedagogiske felt, og har møtt barn og ungdom med de fleste typer utfordringer i forhold til læring og atferd.

 

Det er min klare overbevisning og erfaring at alle har mulighet til videre utvikling, gitt riktig forståelse og gode tiltak.

Fordi lærings- og atferdsvansker ofte er sammensatt problematikk, er jeg opptatt av å finne de mest grunnleggende årsaksfaktorer.
Eks. er: Kartlegging og testing av nevrofysiologisk og motorisk utvikling og status, sansefunksjon og -integrasjon, testing av ulike hjerneområders frekvensproduksjon.

Mange kommer til Senter for Bedre Læring med èn eller flere diagnoser, men med dårlige erfaringer ift tiltak og/eller behandling.
Jeg er opptatt av å finne individuelt tilpassete tiltak og treningsprogram som gir positiv utvikling.


I de senere år har jeg arbeidet mye med nevrofeedback også sammen med Eli Skaarderud. Nevrofeedback er  et effektivt treningsverktøy. Vi har p.t mer enn 3000 timers erfaring og svært mange fornøyde barn, ungdom og voksne klienter.

 

Nevrofeedback er en måte å trene hjernen på. På samme måte som kroppen blir sterkere når man trener den, kan hjernen også trenes til å fungere mer effektivt og også de ulike delene av hjernen kan trenes til å samarbeide og fungerer mer optimalt. Hjernen er plastisk og er mottagelig for læring og endring hele livet. Effekten av nevrofeedback hjernetrening er grundig dokumentert gjennom forskning.

Se: https://www.hjernetrene.no/

 

 

 

 

livberit@senterbl.no
T: (47) 924 17 205

bottom of page