top of page

Undervisning

Spesialpedagog Elin Natås tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

 

- matematikk

- lese, skrive og språkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Undervisningen består i første omgang av systematisk undervisning i de grunnleggende begrepene. Jeg jobber etter Magne Nyborgs pedagogiske tilnærming, begrepsundervisningsmodellen. Se www.inap.no og www.nyborgped.no.

Når det er lagt et godt grunnlaget for all videre læring starter undervisningen i de ønskede fagene og jeg trekker fort de nødvendige grunnleggende begrepene inn i fagene. 

 

For en mer effektiv undervisning anbefaler jeg en begrepstest, se informasjon om testen her:  https://www.nyborgped.no/gbtest/

Den individuelle testen finner du her: https://www.nyborgped.no/tolkning-grunnleggende-begrepstest/

 

Les om min supre elev Emma som ble kvitt matteangsten. Nå er matte gøy og hun gjør dobbelt opp med mattelekser fordi det er gøy.

https://hjernefabrikken.no/emma-ble-kvitt-matteangst-na-gjor-hun-dobbelt-opp-med-lekser-fordi-det-er-goy/

Boken Hvordan fatte matte kan bestilles her: https://hjernefabrikken.no/ 

Samarbeidet med Elin har vært livreddende for vårt barns utvikling av skolearbeidet og for vår relasjon til vårt barn. Hun har lært oss om begrepsundervisning. Fra å kjempe om lekser og skolearbeid har vi etter møtet med Elin ettermiddager fylt med latter og lek rundt læringen. I familien nå lærer barn og voksne nye ting hver dag. - Siv Alsén -


Les mer om Elin her:

 

 

 

 
 

 

 

bottom of page