top of page
SenterBL-1_edited.jpg

Elin Natås

 

- Spesialpedagog

 

Tilbyr hjelp til elever som har utfordringer med:

- begrepsforståelse 

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- generelle lærevansker

- konsentrasjonsvansker

 

Les mer om Elin her!

 

 

 

elin@senterbl.no
T: (47) 92 82 13 41

SenterBL-10_edited.jpg

Liv Berit C. Vold

 

- Førskolelærer med spesialpedagogikk

- Terapeut i Nevro-fysiologisk psykologi (INPP)

- Auditiv stimulering (JIAS) 

- Nevrofeedback og QEEG

- Mental trening / Peak Performance (NTNU) 

Les mer om Liv Berit her!

livberit@senterbl.no
T: (47) 92 41 72 05

SenterBL-12_edited.jpg

 

Eli Skaarderud

 

- Nevrofeedback trening

- Qeeg

- Mental trening, Peak Performance (NTNU)

- IM Interaktiv Metronome

 

Tilbyr hjelp til de som har utfordringer med:

- Fokus og konsentrasjon

- ADHD, ADD 

- Dysleksi, dyskalkuli

- Søvnvansker, uro og angst

 

Les mer om Eli her!

eli@hjernetrene.no
T: (47) 90 79 88 70

SenterBL-2_edited.jpg

Unni Brun​

 

 

Les mer om Unni her!

 

 

unni@live.com

T: (47) 90 03 31 33

  • Wix Facebook page
bottom of page