Den lille gangetabellen

 

 

Læringsverktøyet er laget som en kalender med luker som kan åpnes.

På utsiden står produktene (svar på gangestykker). Under hver luke står alle faktorene (gange-stykkene), som gir dette produktet.

Eks. Hvor mange gangestykker kan du lage av produktet 28? 

 

Produktene kan også brukes til faktorisering for å finne fellesnevner i brøker med ulik nevner.

Kan med fordel benyttes sammmen med multiplikasjonsbåndet.

 

Last ned eksempler på bruk av Den lille Gangetabellen.

 

For bestilling: https://hjernefabrikken.no/shop/