top of page

Marie Eines Seljebø

 

Psykologspesialist og spesialpedagog.

Terapeut i nevrofysiologisk psykologi og nevrofeedback.

 

Jeg har mange års erfaring innenfor feltene psykologi og pedagogikk. I mitt møte med barn, ungdom og voksne med utfordringer, som for eksempel læringsvansker, problemer med venner, angst eller utagerende atferd, har jeg sett hvor viktig det er å undersøke om det kan være underliggende årsaker til vanskene.

 

Alle kan utvikle seg med godt tilpassede tiltak, men det forutsetter blant annet at de grunnleggende årsakene til vanskene er kartlagt.

 

Vi vet at det bak symptomer kan ligge ulike årsaksfaktorer. Derfor legger jeg vekt på å få god informasjon om den enkeltes utviklingshistorie og kartlegger og tester viktige funksjoner, bl.a. nevromotorisk fungering, sansefunksjoner og frekvensproduksjon i enkelte hjerneområder. Dette er viktig informasjon for å kunne lage et trenings- og behandlingsopplegg som er best mulig tilpasset den enkeltes behov.

 

Behandlingen kan bestå av for eksempel øvelsesprogram, sansestimulering og -integrasjon, nevrofeedback og/eller psykoterapi.

 

Jeg legger vekt på å tilpasse tiltakene til den enkeltes fungering og behov. Effekten av behandlingen blir vurdert med jevne mellomrom, og øvelser og stimulering blir tilpasset det nivået som til en hver tid er nådd. Skal behandlingen ikke ta unødig lang tid og resultatene bli best mulig, er det viktig at slike justeringer blir gjort til riktig tid.  

mseljebo@gmail.com 
T: (47) 906 76 746

bottom of page