top of page

Hvordan bruke Cuisenairestaver

 

Veiledning til cuisenairestavene tilpasset norsk undervisning!
48 sider fulle av ideer til bruk, oppgaver, begrepsforklaringer og spennende bakgrunnshistorier fra matematikkens opprinnelse. Heftet viser hvordan cuisenairestavene kan brukes til læring av:

addisjon
subtraksjon
multiplikasjon
divisjon
brøk/prosent og desimal
klokken
geometri
det metriske system
algebra
ligninger


I tillegg til å vise hvordan stavene kan brukes for å lære de forskjellige matematiske temaene, tar veiledningen for seg de grunnleggende begrepene, og gir grundige forklaringer på fagbegrepene som omhandles gjennom heftet.
Passer til matematikkundervisning fra 1-10 kl.

 

Kan med fordel benyttes sammmen med:

Matteboksen - cuisenairestaver
M1 - Siffer og tierovergang
M4 - Geometri
Multiplikasjonsbånd
Tall-linjen

 

For bestilling: https://hjernefabrikken.no/shop/ 

  • Wix Facebook page
bottom of page