top of page

Miljøets betydning for læring.

 

MILJØ:
Hjem, barnehage og skole er viktige arenaer for barnets utvikling av et godt selvbilde. Kvaliteten på omsorg, respekt og stimulering er av stor betydning for trivsel, læring og utvikling.

 

 

 

Ved Senter for Bedre Læring får du hjelp til å tilrettelegge for læring. Vi tilbyr undervisning, behandling og terapi knyttet til ulike lærevansker og sosialemosjonelle utfordringer.
 

Les artikkelen ”Hvorfor så vanskelig” fra helsemagasinet VITENSKAP OG FORNUFT 
 

 

  • Wix Facebook page
bottom of page